Archive for the ‘Kalashnikova AK-105(GHK)’ Category

今日もまだ・・・(´・_・`)

Posted by: kashiyuko on 2014年1月9日

GHK Avtomat Kalashnikova 105 (AK-105) マガジンの色の件

Posted by: kashiyuko on 2014年1月5日